• Novinky

      • Fašiangový ples

      • V sobotu 27.01.2024 naše talentované žiačky mali vystúpenie na prvom obecnom plese v Lendaku pri príležitosti fašiangovej veselice. Ples sa konal priamo v obci, v Sále vo dvore. Naše žiačky otvorili svojim tancom a spevom plesovú zábavu pre prítomných hostí.

       Dievčatá sa na túto udalosť dôkladne pripravovali. Pracovali tvrdo, cvičili a zdokonaľovali svoje vystúpenie, aby mohli predviesť svoj talent a potešiť divákov. Ich úsilie a húževnatosť stáli za to! Bolo to nezabudnuteľné a dojímavé a zapôsobilo to na všetkých hostí.


       Choreografia s názvom „Do krysu z Lendaku“ vychádza z autentických zvukových nahrávok a video - záznamov, ktoré pre svoj výskum v Lendaku zozbieralo národné osvetové centrum v Bratislave v roku 2005.


       Vystúpenia sa zúčastnilo 9 žiačok z triedy p. uč. Polanskej.
       1. Stupáková Viktória – 6.A
       2. Neupauerová Veronika – 6.A
       3. Halčinová Karin – 6.A
       4. Selveková Stanislava – 7.C
       5. Žmijovská Bianka – 7.D
       6. Stupáková Vivien – 7.E
       7. Halčinová Sára – 8.B
       8. Halčinová Stanislava – 8.B
       9. Majerčáková Laura – 8.D


       Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s kultúrnym oddelením obce Lendak.


       V Lendaku 29.01.2024                                                                        Vypracovala: Ing. Martina Polanská

      • Silvestrovské vystúpenie

      • Akcie sme sa zúčastnili 31.12.2023 v Hoteli Sorea v Ľubovnianskych Kúpeľoch. Pozvanie sme dostali od organizátorov animačného programu pre hotelových hostí, ktorým sme predviedli vystúpenie spevu a tanca. Týmto kultúrnym programom sme otvorili Silvestrovskú zábavu.

       Žiačky sa odprezentovali troma vstupmi:

       • ľudové piesne: „Do krysu z Lendaku“
       • ľudové tance: „Skokacka“ a „Poza noge“
       • scénické trio : „Polovica môjho srdca“

       Vystúpenia sa zúčastnilo 8 žiačok z triedy p. uč. Polanskej.
       1. Majerčáková Anna – 7.C
       2. Majerčáková Marcela – 7.C
       3. Selveková Stanislava – 7.C
       4. Majerčáková Andrea – 7.C
       5. Lizáková Juliana – 7.C
       6. Laufová Karolína – 7.A
       7. Žmijovská Bianka – 7.D
       8. Neupauerová Klára – 8.D


       Diváci boli nadšení, plne ich podporili potleskom a užívali si skvelú atmosféru, ktorá sa šírila v hľadisku. Takto pekne sme ukončili kalendárny rok 2023 – tancom a spevom.


       V Lendaku 29.01.2024                                                                       Vypracovala: Ing. Martina Polanská

      • Akordeónový a klavírny workshop

      • Srdečne Vás pozývame  na druhý ročník  didakticko-interpretačného seminára a workshopu s názvom Metodika vyučovacej jednotky hry na akordeóne a hry na klavíri na základnej umeleckej škole.

      • Akordeón pod Tatrami 2024

      • Naša škola organizuje 1. ročník Akordeónovej súťaže – Akordeón pod Tatrami. Súťaž je určená pre žiakov ZUŠ-iek. Budeme radi, ak sa stretneme a vymeníme si skúsenosti v oblasti akordeónu.

      • Na Lendackom jarmoku sa predstavili aj žiaci našej umeleckej školy

      • Nultý ročník jarmoku zorganizovala FSk Kicora v spolupráci s miestnymi inštitúciami, združeniami, obcou a aktivistami. Konal sa dňa 30. decembra 2023 v Lendaku a niesol sa vo vianočno-koncoročnej atmosfére. Naši žiaci boli súčasťou a obohatili kultúrny program podujatia.

       Predstavili sa heligonkári z triedy p. uč. Antona Gallika, a to Vanesa Koščáková a Adrián Koščák, ktorí zahrali piesne Rolničky, rolničky, Čas radosti, Dnešný deň sa radujme, Dobrá novina, Šťastie zdravie a Halelluja.

       S dvoma hudobnými vstupmi vystúpila aj Ľudová hudba ZUŠ, ktorú vedie p. uč. Alexandra Bachledová a p. uč. Matúš Lizák. Vystúpili žiačky a žiaci: Laura Majerčáková, Lenka Neupauerová, Natália Bekešová, Jozef Majerčák, Samuel Halčin, Anna Hudačeková, Lucia Hudačeková, Mariana Halčinová, Liliana Smoleňáková a Mário Maliňák.

       Predstavili sa s vianočným repertoárom, ktorý koncom 20. stor. v regióne pozbieral a zapísal Martin Slivka a Oľga Slivková. V prvom vstupe si diváci vypočuli koledy Vstaň hore bačo a Rozešľi še pastuškovie a v rámci druhého vstupu odzneli koledy Ľezó baco na salaši a A na tej doľine .

       Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! 

     • VIANOCE V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE
      • VIANOCE V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

      • VIANOCE V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE

       Vždy posledný týždeň pred Vianocami Základná umelecká škola Lendak pripravuje pre všetkých nadšencov umenia, priateľov školy, rodičov žiakov a vlastne pre všetkých lendačanov dve umelecké akcie. Vianočná burza a Vianočný koncert.

        

       VIANOČNÁ BURZA

       Vianočná burza je vlastne výstava prác žiakov výtvarného odboru spojená s predajom. Táto výstava má už 12-ročnú tradíciu. Koná sa na prízemí v koncertnej miestnosti v budove Základnej umeleckej školy. Túto výstavu máme veľmi radi. A to nielen, pretože sa organizuje pred obľúbenými sviatkami, ale hlavne preto, lebo je to výstava prác, ktoré v sebe nesú stopu. Ťah štetca, dynamiku pastelu a ceruzy, rytmus redisového pera, tlač nádhernej grafiky, modelovanie hliny a mokrého papiera. Každá vystavená práca nesie v sebe príbeh, ktorý sa navždy spojil s tvorcom a učiteľom. Lendacké deti, tak spolu s učiteľmi rozvíjajú to, čo je tak príznačné pre Stvoriteľa – tvorenie. Nádherné, len originálne práce, ako plošné tak aj priestorové, môžu slúžiť (výrobky z keramiky, poháre, šálky, misy....), ale takisto dekorovať akýkoľvek priestor v dome. Naším cieľom je vytvárať umenie, ktoré ľuďom umožní pozerať sa na svet iným spôsobom. Sme šťastní, že tak krásna výstava prác je súčasťou tradície Základnej umeleckej školy. Ďakujeme učiteľom výtvarného odboru, že sa venujú lendackým deťom.

        

        

       PRÍCHO SVETLA NA ZEM

       Milujeme umenie, pretože nám poskytuje neuveriteľné možnosti na vyjadrenie nášho najhlbšieho vnútra a na vyrozprávanie tých najkrajších príbehov, ktoré sa po stáročia odovzdávajú z generácií na generácie. Malé dieťa, Ježiš, prichádza na svet v sprievode svetla, hviezdy, ktorá navádza mudrcov z východu na smer cesty. Mt 2, 1-3. Príbeh, ktorý si pripomíname každý rok počas vianočných sviatkov. Ako Základná umelecká škola sme si dali za cieľ prerozprávať Vám tento príbeh tým najkrajším spôsobom, ktorý nám jazyk umenia umožňuje. Uvažovaním nad zmyslom a podstatou Vianoc nám v myšlienkach výrazne rezonuje svetlo. Takéto svetlo nielen rozžaruje zem, ale takisto odkrýva v tme cestu, rozsvecuje a ukazuje smer. „Príchod Svetla na zem“ bol názov nášho vianočného koncertu, naša hlavná myšlienka, náš príbeh...

       Našim prvým zámerom bolo usadiť divákov do prostredia, v ktorom sa už v prvých chvíľach  prenesú do nášho umeleckého sveta. Scéna zobrazovala svet a to z dvoch pohľadov. Perspektívy Boha a perspektívy človeka. Zadná časť scény znázorňovala chrám, ktorý je symbolom zeme. Stvoriteľ utvoril zem, krásnu ako chrám, naplnil ju dobrom a poriadkom a do nej vložil človeka. Pravá časť scény predstavovala veľký dom ako symbol tvorivej a nápaditej sily človeka. Poškodenie domu je dôsledkom pýchy, egoizmu, deštrukcie a chaosu. Ľavá časť scény symbolizovala arche typ miesta, kde sa v našom príbehu malo narodiť malé dieťa, Ježiš. Zjavené svetlo, ktoré prišlo do sveta chaosu a ničenia, ako nádej pre všetkých.

       Vytvorenie výtvarne „čistej“ a zároveň symbolicky výnimočne prepracovanej scény výrazne umocnilo atmosféru celého koncertu. Pracovali na ňom absolventi výtvarného odboru pod vedením Mgr. Mareka Majerčáka, ktorý scénu aj navrhol.

       Dramaturgickú líniu koncertného príbehu vypĺňali vystúpenia žiakov hudobného a tanečného odboru našej školy. Výber jednotlivých čísel, dramaturgiu a réžiu koncertu prevzala spolu s vedúcimi hudobných a tanečného oddelenia Mgr. Ružena Vaverčáková.

       Predstavilo sa 150 účinkujúcich, ktorých pripravovalo a viedlo 22 učiteľov. Ich umeleckým výkonom predchádzala precízna príprava, ktorá sa odrazila aj v konečnom kvalitnom prevedení na koncerte. Vystúpenia žiakov boli výsledkom vzájomnej spolupráce všetkých učiteľov, prelínanie hudby, spevu a tanca, vznik napr. flautovo-gitarového a klavírneho zoskupenia, sprevádzanie akordeonistov a huslistov s interpretáciu najrôznejších slovenských, talianskych, či nemeckých skladieb... To všetko napĺňalo obsah nášho príbehu o Príchode Svetla na zem.

        

       Každý z nás rozpráva iným jazykom, každý žije na inom mieste sveta, niektorí majú inú farbu pleti, niektorí majú iné povolanie, niektorí majú inú národnosť, iní zas rôzne vierovyznanie, ale všetkých nás spája LÁSKA.

        

       Všetkým účinkujúcim, pedagógom, participantom a ďalším patrí láskyplné ĎAKUJEME za prácu, ktorú venovali koncertu a pomohli tak vyrozprávať ten najkrajší vianočný príbeh v našom umeleckom prevedení. Veríme, že Vám rozžiaril srdcia a naplnil tento vianočný čas pokojom.

        

       Krásne prežitie vianočných sviatkov praje kolektív Základnej umeleckej školy v Lendaku.

        

        

        

       Bc. Alexandra Bachledová

       Mgr. Marek Majerčák

      • Vianočná burza

      • Srdečne Vás pozývame na Vianočnú burzu, nainštalovanú v priestoroch ZUŠ v Lendaku. Aj tento rok pre Vás žiaci výtvarného odboru pod vedením pedagógov, pripravili rozmanitú "prehliadku" výrobkov a výtvarných prác. Veríme, že od nás odídete s maličkosťou, ktorá poteší Vás a Vašich blízkych. Budeme tu pre Vás nadchádzajúce tri dni.

      • Mikuláš a ŤZP

      • Mikuláša sme vítali aj v 2. adventnú nedeľu! Spolu s ŤZP sme sa stretli pri vianočnom stromčeku v kine Goral v nedeľu, 10. decembra 2023. Súčasťou stretnutia bol kultúrny program našich žiakov z hudobného a tanečného odboru a vystúpenie DFS Slonecko. 

       Hudobný odbor: Hra na heligónke: Adrián Koščák a Vanesa Koščáková

       Hra na husliach: Vanesa Petrasová, Mariana Halčinová, Lucia Hudáčeková a Liliana Smoleňáková

       Tanečný odbor: Anna Budzáková, Veronika Neupauerová, Viktória Stupáková, Vivien Stupáková, Anna Majerčáková, Marcela Majerčáková, Stanislava Selveková Stanislava, Andrea Majerčáková, Juliana Lizáková, Karolína Laufová, Bianka Žmijovská, Sára Halčinová, Stanislava Halčinová, Klára Neupauerová

       Ďakujem všetkým žiakom a učiteľom za ich venovaný čas, tešíme sa na ďalšiu spoluprácou s obcou Lendak. 

      • Mikuláš pre najmenších z Lendaku

      • Žiaci Základnej umeleckej školy v Lendaku aj v tomto roku pripravili krátky, ale hudobne bohatý program v kine Goral na uvítanie Mikuláša. Mikuláš prišiel potešiť najmenšie deti z obce Lendak.

       V programe vystúpili:

       Hra na zobcovej flaute: Terézia Galliková 6. B

       Hra na priečnej flaute: Zuzana Majerčáková 9. D

                                              Alena Halčínová 7. B

       Hra na keyboarde: Nikol Majerčáková 3. C

       Hra na husliach: Vanesa Petrasová 8. A

                                    Mariana Halčinová 6. B

                                    Lucia Hudáčeková 7. C

       Hra na heligónke: Adrián Koščák 6. C

                                      Vanesa Koščáková 8. D

       Hra na gitare: Natália Britaňáková 8. D

                               Nikola Selveková 8. C

       Spev: Peter Budzák 3. D

       Krásnym spestrením programu bolo vystúpenie žiakov z DFS Slonecko, pod vedením p. uč. Heleny Koščákovej.

       Veľké poďakovanie patrí učiteľom Ing. Antonovi Gallikovi, Mgr. Márii Krasničanovej, Mgr. art. Helge Parížekovej a Mgr. Miriame Zamiškovej, DiS. art. za prípravu hudobných vystúpení.

        

     • Naša ľudová hudba v RTVS Košice
      • Naša ľudová hudba v RTVS Košice

      • Vo štvrtok 30. novembra 2023 sa predstavila naša „Detská ľudová hudba“ na verejnej nahrávke rozhlasového štúdia rádio Regina Východ v Košiciach. Na nahrávke spolu účinkovali s FSkupina Bančan z Banského a FSkupina Radzim z Vyšnej Slanej. Nahrávku moderovali  známi moderátori rádia Regina  Východ  a to Iveta Vaculová a Milan Ondruš.

       Detská ľudová hudba z Lendaku pod vedením učiteľov Bc. Alexandry Bachledovej a Matúša Lizáka, DiS. art.: Laura Majerčáková, Lenka Neupauerová, Anna Hudačeková, Lucia Hudačeková, Mariana Halčinová, Liliana Smoleňáková, Natália Bekešová, Jozef Majerčák, Samuel Halčin a Mário Maliňák.

       Lendacké deti sa predstavili s pásmom slovenských a goralských kolied. O tom, ako sa slávia a tiež, ako sa niekedy slávili vianočné sviatky v Lendaku porozprával Mgr. Marek Majerčák.

       Deti si z Košíc priniesli veľkú skúsenosť z nahrávania v rozhlasovom štúdiu RTVS a plnú čiapku nielen snehu, kde ho včera v Košiciach napadalo neúrekom, ale aj zážitkov. Všetci boli skvelí a verejné nahrávanie dopadlo na výbornú.

       Chcem ešte raz veľmi poďakovať všetkým účinkujúcim deťom. Saške Bachledovej a Matúšovi Lizákovi za prípravu detí, organizovanie cesty a trpezlivosť. A takisto aj Márii Majerčákovej za prípravu a obliekanie detí do kroja. Ďakujem.

        

       Vysielanie tejto nahrávky bude cez vianočné sviatky na Štefana 26.12.2023 o 16.05 v relácii rádia Regina Východ „Zahrajte mi túto“. V tento deň Vás všetkých pozývame k rozhlasovým prijímačom a internetovým zariadeniamJ.

        

       Mgr. Marek Majerčák   

      • Mesiac úcty k starším

      • V pondelok 23. októbra 2023 nás v priestoroch Základnej umeleckej školy poctila vzácna návšteva... pedagógovia Spojenej školy, ktorí v minulosti pôsobili v Lendaku. Pri tejto príležitosti a v rámci mesiaca úcty k starším pre nich pripravili učitelia ZUŠ spolu so svojimi žiačkami a žiakmi krátky umelecký program. Tešíme sa z každej príležitosti vystúpiť pred verejnosťou... a veríme, že sa im náš program páčil.

      • REČ TELA AKO ZRKADLO PREŽÍVANIA

      • Akcie sme sa zúčastnili vo štvrtok 05.10.2023 v divadle Viola. Pozvanie na workshop dostala p. uč. Polanská od organizátorov podujatí z fondu podpory pre umenie v meste Prešov. Tento pohybový workshop sme absolvovali aj pred rokom, takže priestor, lektor a pohybové princípy nám už boli známe. Plynule sme nadviazali na prvú časť, a opäť to bola pre nás výzva.

       Workshop bol venovaný základom pohybového divadla. Cvičenia boli zamerané prevažne na fyzické vyjadrenie tanečníka a na prácu s priestorom a časom. Hľadanie abstraktných telových možností a polôh doplnili cvičenia z oblastí pantomímy a súčasného tanca. Lektorom workshopu bol absolvent Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, Pavol Seriš.

       Za našu Zuš Lendak sa workshopu zúčastnilo týchto 6 žiačok z triedy p. uč. Polanskej:

       Tanečný odbor:

       1) Majerčáková Anna         - 7.C

       2) Majerčáková Marcela    - 7.C  

       3) Selveková Stanislava     - 7.C

       4) Majerčáková Andrea     - 7.C

       5) Lizáková Juliana            - 7.C

       6) Neupauerová Klára       - 8.D

       Ďakujeme za skvelú atmosféru.                                                              Vypracovala: Ing. Martina Polanská

      • Ja nič, ja tanečník – workshop ľudového tanca

      • V našej ZUŠ sme v dňoch od 20.08.2023 do 23.08.2023 realizovali tanečný workshop pre našich žiakov z II. stupňa. Išlo o tanečníčky z tried p. uč. Polanskej. Cieľom tanečných dielní bolo podporiť pohybové zručnosti mladých tanečníkov a osvojenie si základov ľudového tanca. Sekundárnym cieľom bolo tiež praktické predstavenie metodiky výučby ľudového tanca pedagogičkám ZUŠ priamo pri práci s deťmi. Hosťovanie na workshope prijal aj DFS Slonecko pod vedením p. uč. Heleny Koščákovej.​​​​​​​​​​​​​​​​

       Lektormi workshopu boli:

       • Mgr. Katarína Babčáková, PhD. - Etnochoreologička, tanečná pedagogička, odborná pracovníčka pre folklór a folklorizmus v Národnom osvetovom centre v Bratislave.
       • Róbert Sabol - Interprét ľudového tanca, člen tanečnej skupiny Bardfa a folklórneho súboru Hornád z Košíc, lektor škôl tanca a tanečných domov, vzdelávacích aktivít v oblasti folklórneho hnutia.

       Workshop prebiehal štyri dni v dvoch blokoch v koncertnej miestnosti ZUŠ:

       • od 09:00 do 12:00 hod – I. blok
       • od 12:00 do 14:00 hod – obedňajšia prestávka
       • od 14:00 do 17:00 hod – II. blok

       Na konci workshopu žiaci získali osvedčenie o úspešnom absolvovaní štvordňových tanečných dielní od organizátorov tohto podujatia a to konkrétne Podtatranského osvetového strediska v zastúpení Bc. Alexandry Bachledovej. Podujatie bolo financované z Fondu na podporu umenia.

       Ešte raz ďakujeme všetkým za skvelú atmosféru a za výborné tanečné výkony našich žiakov.

       V Lendaku 28.08.2023                                                                        Vypracovala: Ing. Martina Polanská

      • Denný tábor "Napreduj bez hraníc"

      • V termíne od 10. 07. 2023 do 14. 07. 2023 bol v priestoroch ZUŠ Lendak realizovaný denný tábor v čase od 9.00 do 14.00 hod. s počtom žiakov 40. Tábor organizovali štyri učiteľky v zložení: Ing. Polanská, Bc. Žmijovská, Mgr. Vaverčáková a Mgr. Lizáková.

       Počas tábora učiteľky robili so žiakmi aktivity zamerané na ich tvorivosť, logiku, vedomosti, jemnú motoriku, rytmické cítenie a pohybové zručnosti. Každá aktivita trvala 40 minút a následne sa žiaci vystriedali u ďalších troch učiteliek. Každý deň boli pre žiakov prichystané tri rôzne aktivity a jedna výzva/challenge.

       Každá skupina sa skladala zo žiakov od 2. ročníka do 6. ročníka. Na začiatku tábora obdŕžala každá skupina hraciu kartu, do ktorej zbierali body za jednotlivé aktivity. Na konci tábora bol vyhlásený víťaz tábora - skupina s najvyšším počtom bodov. Títo žiaci dostali diplom a sladkú odmenu za svoju šikovnosť a tvorivosť, a putovnú cenu ZUŠ.

       V stredu 12. 07. 2023 v čase od 9.00 do 14.30 hod. sme so žiakmi absolvovali výlet na hrad v Starej Ľubovni bez väčších komplikácií. Počas výletu sa nestal žiaden úraz. Body žiaci získali aj za tento výlet v kategóriách: vedomosti z prehliadky, dochvíľnosť, disciplinovanosť, tvorivosť.
       Výsledné body na hracích kartách:

       • skupina A = 79 bodov – 1. miesto
       • skupina B = 71 bodov – 3. miesto
       • skupina C = 77 bodov – 2. miesto

       V závere tábora sme žiakom dali vypísať dotazník spokojnosti, ktorého vyhodnotenie je príloha tejto správy. Podklady z dotazníka spracovala do tabuľky Mgr. Vaverčáková.

       Počas tábora sme žiakov fotili a kamerovali. Z tohoto portfólia vytvorí Bc. Žmijovská krátky videoklip, ktorý má poslúžiť na ďalšiu propagáciu tábora na webovej stránke ZUŠ a na FB.

       Celkovo hodnotím tábor ako prínos pre žiakov aj pre učiteľky, nakoľko pre učiteľky Mgr. Lizákovú a Mgr. Vaverčákovú to bola prvá skúsenosť s takýmto formátom práce s deťmi. Žiaci aj kolegyne boli veľmi tvorivé a snaživé, čo ma príjemne potešilo.


       V Kežmarku dňa 14. 07. 2023                                                           Vypracovala: Ing. Martina Polanská

      • Klavírna prehliadka v Zuš L. Mednyánszkeho v Spišskej Belej

      • Dňa 20.6.2023 sa uskutočnila po koronovej pauze v ZUŠ L. Mednyánszkeho klavírna prehliadka, v ktorej súťažili medzi sebou tri základné umelecké školy. ZUŠ L. Mednyánszkeho, ktorá prehliadku organizovala, pozvala ďalšie dve základné umelecké školy, a to ZUŠ Spišská Stará Ves a ZUŠ Lendak.

       Súťaž mala päť kategórií, pričom každá kategória bola rozdelená podľa ročníka, do ktorého žiaci chodili. Zúčastnilo sa jej 20 klaviristov, z toho Liliana Petrasová, žiačka p. uč. Leskovjanského zo ZUŠ Lendak získala zlaté pásmo v štvrtej kategórii, za čo jej srdečne blahoželáme.

      • "Srdcom - pohybom" v Humennom

      • V sobotu 17.6. sa žiačky Blaženka Halčinová, Slávka Halčinová a Mariana Koščáková zúčastnili tanečnej súťaže "Srdcom - pohybom" v Humennom. Dievčatá súťažili v kategórii mládež s choreografiou z ľudového tanca. Prezentovali tanec z Liptova v tradičných liptovských krojoch, ktoré sme mali zapožičané z FS Magury z Kežmarku. V kategórii súťažilo 16 choreografii a naše dievčatá sa umiestnili v bronzovom pásme.

       Janiglošová Martina ZUŠ Lendak

      • Absolventský koncert

      • Srdečne Vás pozývame na Absolventský koncert a vernisáž žiakov hudobného, tanečného a výtvarného odboru, ktorý sa uskutoční v piatok 23.6.2023 o 16:00 hod. v kine Goral v Lendaku.